Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Drukuj

odpadyW okresie od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. odbiorem odpadów komunalnych segregowanych (worki) i niesegregowanych (pojemniki) z terenu Gminy Jaraczewo będzie zajmowała się firma ZGO-NOVA Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 21A, 63-200 Jarocin.

Odpady komunalne z terenu gminy Jaraczewo przekazywane będą do instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania - Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin.

Odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) od czerwca 2016 r. przekazywane będą do instalacji - Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o., Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin.