Zestawienie ilościowe zebranych odpadów komunalnych Drukuj

recyklingZestawienie ilościowe zebranych odpadów komunalnych.

- za III kwartał 2013

- za IV kwartał 2013

- porównanie III kwartału 2013 z III kwartałem 2012

- porównanie IV kwartału 2013 z IV kwartałem 2012

- sprawozdanie roczne za 2013 rok

- sprawozdanie roczne za 2014 rok