Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj

drukwplataOpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wpłacać bez wezwania na rachunek bankowy
Gminy Jaraczewo nr

91 8427 0009 0300 0013 2000 0007

w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

 

pdf Pobierz druk wpłaty