Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Deklaracja Drukuj

alt   Właściciel nieruchomości, objęty obowiązkiem uiszczania opłat jest zobowiązany złożyć deklarację, na podstawie której będzie dokonywał opłaty.

 

   W zabudowie wielolokalowej obowiązek złożenia deklaracji ciąży na osobach sprawujących zarząd nad nieruchomością wspólną, a w przypadku kiedy zarząd nie został wybrany na właścicielach lokali. W deklaracji zamieszczona jest kwota opłaty za śmieci określona zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Termin złożenia pierwszej deklaracji upływa 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty właściciel takiej nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację - w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

   Deklarację należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo lub przesłać listownie na adres Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo z dopiskiem "DEKLARACJA" lub przesłać w wersji elektronicznej (podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.

 

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaraczewo
Do poprawnego otwarcie deklaracji zalecamy:

pdfPOBIERZ

plik PDF - program bezpłatny Adobe Reader do pobrania ze strony
(formularz aktywny, możliwość wypełnienia komputerowo)  

 

UWAGA!
Wypełnienie w części C.1 Osoba fizyczna deklaracji pozycji: 5 (telefon), 6 (imię ojca), 7 (imię matki) nie jest obowiązkowe.

 

Dekrarację można pobraż różnież na stronie BIP w menu:

BIP / Wnioski i formularze / Utrzymanie czystości i porządku / Deklaracja o wysokości opłaty

 

   Polecamy zapoznanie się z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, stawkami i terminami opłat oraz szczegółów w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Materiały dostępne na stronie BIP

 

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

Gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

 

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumPoniedziałek, 23 Września 2019 r.

Imieniny obchodzą:

Boguchwała, Bogusław, Libert, Minodora, Tekla

Do końca roku zostało 100 dni.