Zestawy fotowoltaiczne z dofinansowaniem Drukuj
poniedziałek, 11 maja 2015

FOTOWOLTAICZNETrwają intensywne prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą "Instalacja zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gminy Jaraczewo" realizowanego w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

Gmina Jaraczewo ubiega się o dofinansowanie instalacji zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. W ramach wniosku planowane jest zainstalowanie także ok. 20 zestawów na budynkach mieszkańców gminy.

Jest to pierwszy projekt przygotowywany przez Gminę Jaraczewo w zakresie odnawialnych źródeł energii. W razie dużego zainteresowania, pod warunkiem uruchomienia kolejnych dotacji na ten cel, będziemy przygotowywali następne wnioski w tym zakresie.

Zapraszamy zatem chętne do udziału w tym projekcie osoby o zgłaszanie wniosków. Ze względu na bardzo krótki termin przygotowania i złożenia wniosku o pomoc finansową, swój akces mieszkańcy gminy mogą zgłaszać do dnia 14 maja 2015 roku.

O wyborze osób decydować będzie kompletność wniosków oraz termin ich złożenia.

Szczegóły zawarte zostały w regulaminie poniżej opublikowanym.

Na Państwa pytania informacji udzielają:

  • Olga Kaczmarek – tel. 62 740 93 82
  • Waldemar Szewczyk – tel. 62 740 93 80

 Regulamin uczestnictwa w realizacji zadania pod nazwą Instalacja zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gminy Jaraczewo (format .DOC)