Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października Drukuj
czwartek, 27 września 2018

gops 1200x627I N F O R M A C J A

O NOWYCH KRYTERIACH DOCHODOWYCH I KWOTACH ŚWIADCZEŃ

Z POMOCY SPOŁECZNEJ

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018R.

Gminny Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Jaraczewie, informuje że dnia 11 lipca 2018r. (Dz. U z 2018, poz. 1358) opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1769 ze zm.).

Rozporządzenie z dniem 1 października 2018r.,wprowadza nowe zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowych i świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej, w tym:

 

1 ) kryteria dochodowe:

 

a) dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości - 701,00zł,


b) dla osoby w rodzinie w wysokości -  528,00zł,

 

 

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

 

a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości - 1.763,00zł,

 

b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1  lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771) w wysokości - 647,00zł,

 

c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą l ub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach w wysokości -  1.376,00zł,

 

d) maksymalną kwotę zasiłku stałego w wysokości -  645,00zł,

 

e) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego w wysokości -  308,00zł

 

 

 

Roporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

Gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

Wybory samorzadowe 2018

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumCzwartek, 27 Czerwca 2019 r.

Imieniny obchodzą:

Maria Magdalena, Władysław, Władysława, Włodzisław

Do końca roku zostało 188 dni.