Nowe Przedszkole w Jaraczewie Drukuj
środa, 07 listopada 2018

fundusze

 

 

 

Nazwa projektu: Nowe Przedszkole w Jaraczewie.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja, działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, podziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna

 

Zadanie I: Bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego i działania edukacyjne dzieci

Zadanie II: Realizacja zajęć dodatkowych

Cel projektu:Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Planowane efekty:

- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: 20 szt.

- Liczba nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego: 20 osób.

- Liczba miesięcy bieżącego funkcjonowania nowopowstałych miejsc przedszkolnych dla 20 dzieci: 12 miesięcy

- Liczba dzieci, które wzięły udział w zajęciach dodatkowych: 40 osób

- Liczba zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych – 792 godziny

- Liczba nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego – 20 miejsc

 

Całkowita wartość projektu: 228 000,00zł

w tym wkład Funduszy Europejskich: 193 800,00zł

Data rozpoczęcia projektu: 01.08.2018

Data zakończenia projektu: 31.08.2019